Báo giá

GÓI KHỞI NGHIỆP
900.000
Tư vấn đặt tên doanh nghiệp không bị trùng
Tư vấn ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ
Tư vấn hồ sơ thuế, kế toán sau thành lập
Xin cấp giấy phép kinh doanh
Con dấu , thông báo mẫu dấu
Bố cáo thành lập công ty
GÓI CHUYÊN NGHIỆP
3.000.000
Tư vấn đặt tên doanh nghiệp không bị trùng
Tư vấn ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ
Tư vấn hồ sơ thuế, kế toán sau thành lập
Xin cấp giấy phép kinh doanh
Con dấu , thông báo mẫu dấu
Bố cáo thành lập công ty
Đăng ký tài khoản ngân hàng lên Sở KHĐT
Soạn và nộp hồ sơ thuế ban đầu
Tiếp và giải trình với thuế khi có kiểm tra lần đầu
Hồ sơ nội bộ doanh nghiệp
Nộp tờ khai thuế môn bài
Đăng ký nộp thuế điện tử
GÓI ĐẶT BIỆT
4.500.000
Tư vấn đặt tên doanh nghiệp không bị trùng
Tư vấn ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ
Tư vấn hồ sơ thuế, kế toán sau thành lập
Xin cấp giấy phép kinh doanh
Con dấu , thông báo mẫu dấu
Bố cáo thành lập công ty
Đăng ký tài khoản ngân hàng lên Sở KHĐT
Soạn và nộp hồ sơ thuế ban đầu
Tiếp và giải trình với thuế khi có kiểm tra lần đầu
Hồ sơ nội bộ doanh nghiệp
Nộp tờ khai thuế môn bài
Đăng ký nộp thuế điện tử
Trích tiền từ TK công ty nộp thuế môn bài
Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
Thông báo sử dụng hóa đơn điện tử
Thiết kế, tạo 300 số hóa đơn điện tử đầu tiên hóa đơn điện tử
Tài liệu hướng dẫn DN các quy định về thuế sau khi thành lập
Zalo

0906 395 066